Het DNA van Jaap Germans

Standaarden zijn goed, maar in mijn optiek, beperkt houdbaar. Je zult altijd te maken hebben met veranderingen en je daaraan moeten aanpassen. Mensen zijn hierin de belangrijkste factor. We zullen ons moeten blijven ontwikkelen (een leven lang leren), samenwerken en open staan voor nieuwe ideeën. Samen het onmogelijke mogelijk maken. Stil blijven staan, is achteruit gaan en dus geen optie.

Evolutie is je aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Om dit proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen, werk ik nauw samen met mijn klanten. Een succesvolle aanpak kan  optimaal – en blijvend – worden ingezet.

Door gebruik te maken van bestaande en nieuwe methodes is het niet nodig om ‘het wiel opnieuw uit te vinden’. De focus kan daardoor liggen op datgene wat echt waarde toevoegt.

Die allereerste belangrijke les…

Als 14-jarige jongen had ik een bijbaantje. Ik kon aan de slag bij een houtskool- en aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk (Peko/Fire-Up). Ik was productiemedewerker en was getuige van een proces waarbij nieuwe innovaties in bestaande productielijnen werden geïntegreerd.

Na mijn eerste werkweek ging ik naar de directeur om te vertellen dat het proces toch echt sneller, beter en makkelijker kon. Hij moest lachen en leerde mij een belangrijke les: “Jaap, in werksituaties heb je te maken met mensen van diverse komaf, niveaus en ambities. Vaak kan het anders/beter, maar dat bereik je pas als de mensen die het werk doen, wíllen veranderen. Werknemers die ergens nieuw binnenkomen of kort ergens werken, zijn sneller in staat om zich aan te passen aan veranderingen. Bij werknemers die er al langer werken, is het pad naar dezelfde verandering anders, en ja, soms langer. Dus mooi dat je dit ziet, blijf zo denken en ik zal je laten zien hoe het in de praktijk werkt.”

Pas later heb ik me gerealiseerd hoe waardevol deze eerste les is geweest. Het raakt de kern van elk veranderingsproces.

De evolutie van mijn DNA

Mijn sterrenbeeld is leeuw. Mensen met dit sterrenbeeld staan bekend om hun rechtlijnigheid en hun hoekige manier van denken en doen. Ze zijn moeilijk te overtuigen van hun ongelijk. Ik herken me in deze eigenschappen. Ik vind ze ook niet per definitie slecht. Ik heb in de loop der jaren wel gemerkt dat het mij meer oplevert als ik mij openstel voor de mening van een ander. Mijn interesse in mensen, processen en technologie is oprecht. Ik ga graag open minded de discussie aan. Ik heb geleerd dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden; belangrijk uitgangspunt is dat we luisteren naar degene die het werk doet.

Dit geldt ook voor het implementeren van ‘best practices’. Standaard oplossingen zijn zelden dé oplossing; ze zijn pas effectief als ze zijn aangepast aan de praktijk. Ook dit is een continue proces wat gemonitord en zo nodig verbeterd moet worden.

Ik heb ondervonden dat mijn brede kennis mij in staat stelt om snelle analyses te maken en te anticiperen. Het voordeel hierbij is dat ik niet steeds opnieuw het wiel hoef uit te vinden, maar gebruik kan maken van bestaande aanpakken en processen (o.a. Tuckmans groepsvormingsstadia, het Kübler-Ross model, Lean production, ITIL servicemanagement) en die kan integreren in de huidige manier van werken.

Huidig DNA van Jaap

Geïnspireerd door mijn vader Dr. Ir. Jaap Germans Sr. (organisatie adviseur en bedenker van het concept Go For Learning) en gevormd door werkervaringen (o.a. Pink Elephant, Nobel en Harley-Davidson) ben ik geworden wie ik ben. Een bevlogen professional op het gebied van  projectmanagement, service management en proces verbetering die nu de handvatten heeft om uit te voeren wat dat kleine jochie van 14 destijds zag. Iets dat latent aanwezig was, is met aandacht en passie ontwikkeld.

Jaap (じゃあ) en het Shu () Ha () Ri () concept

Om anderen te kunnen adviseren moet ik mezelf blijven ontwikkelen. Het Shu-ha-ri concept dat zijn oorsprong vindt in de martial art, beschrijft de fases van leren, beheersen en veranderen.

  • shu () ‘protect’, ‘obey’—traditional wisdom. Leer de fundamenten van iets.
  • ha () ‘detach’, ‘digress’—breaking with tradition. Pas verbeteringen toe op basis van fundamentele kennis in een gecontroleerde omgeving (onder de vleugels van een coach).
  • ri () ‘leave’, ‘separate’ – climbing or going beyond. Fundamentele kennis is de standaard en voer nu zelfstandig veranderingen door die leiden tot een nieuwe standaard.

Leven lang leren betekent dan ook voor mij dat na de ri () fase er weer een shu () fase aanbreekt.