Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity - Etienne Wenger
Met de opkomst van netwerk en kenniscreërende organisaties wordt duidelijk, dat het werk veel meer plaats zal gaan vinden binnen tijdelijke, dynamische en open organisatievormen. In dit boek wordt een nieuwe theorie ontwikkeld om deze vormen verder uit te werken. Invloedrijk en origineel studieboek.

ISBN 0-521-43017-8 (1998)
Leren in en door organisaties: het hanteerbaar maken van kennis - Chris Argyris
Dit basisleer boek stelt het ontwikkelen van leervermogen centraal. Hoe beter een organisatie leert, des te groter is de kans dat de organisatie fouten zal kunnen opsporen en verbeteren. Hoe effectiever een organisatie leert, des te waarschijnlijker zal zij zich innovatief opstellen, dan wel beperkingen van haar vernieuwend vermogen onderkennen. Deze vorm van leren wordt organisatieleren genoemd. Dit boek richt zich op het opsporen en corrigeren van (fundamentele en dus soms pijnlijke) problemen. Juist op deze plaatsen hebben organisaties, groepen en individuen, de meeste behoefte om te veranderen/leren.

ISBN 90-5594-008-9 (1996)
Leren en werken: opleiden en leren - Sanneke M. Bolhuis, P.Robert-Jan Simons
Dit boek zet verschillende soorten van leren nog eens helder op rij. Het heeft de bedoeling om veranderen binnen organisaties te bekijken vanuit twee perspectieven nl. leren en werken. Met name wordt veel aandacht gegeven om alle vormen van leren binnen organisaties te organiseren van uit de aard van het leerproces en het niveau waarop geleerd moet worden: individu, groep, organisatie. De hoofdnadruk ligt op leren in de werksituatie. Een vernieuwend boek over moderne leertheorieën toegepast op organisaties.

ISBN 90-267-2493-4 (1999)